Pengikut

Nuffnang

Ahad, 29 Mei 2016

PAS Kawasan Miri

0 ulasan
sumber :-

PAS Kawasan Miri


Mengapa Islam Sukar Melaksanakan Ajarannya Dalam Malaysia?

Posted: 29 May 2016 04:57 PM PDT

PAS Sarawak menyokong Rang Undang-Undang (RUU) Persendirian Pindaan Akta 355

Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan dalam bab kebebasan beragama dimana setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya. Fasal (4) Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

Jelas dalam Perlembagaan Persekutuan semua penganut agama bebas mengamal ajaran masing-masing dan begitu juga dengan Islam mereka juga berhak untuk melaksanakan perundangan Syariah dalam negara ini tanpa sebarang sekatan selagi tidak melanggar Perlembagaan.

Mengapa ada sesetengah pihak yang cuba menghalang dan menentang  pindaan Akta 355 yang dibawa oleh Tuan Guru Presiden PAS Hj Abdul Hadi Awang sedangkan ianya untuk umat Muslim saja.

Tujuan pindaan Akta 355 ialah untuk memperkasakan bidang perundangan Syariah sedia ada kepada sistem yang selari dengan perkembangan semasa dan berakar kukuh kepada sumber-sumber perundangan syariah yang diiktiraf di dalam Islam.

Dimana kebebasan penganut agama Islam untuk melaksanakan perintah Allah sekiranya ada pihak yang berusaha untuk menghalang hasrat dan keinginan penganut agama Islam mengamalkannya?

Sepatutnya penganut agama lain selain Islam jangan cuba mencampuri urusan agama Islam dan sudah tentu mereka juga tidak suka kalau umat Muslim mencampuri urusan agama mereka. Mereka juga perlu menghormati dan tidak mencampuri urusan agama yang berkaitan dengan Islam. Apa hak mereka menghalang umat Muslim melaksanakan ajaran agama mereka sendiri?

Kalau ada penganut non Muslim hendak melaksanakan perundangan mengikut kepercayaan agama mereka tiada siapa pun hendak menghalang tetapi mengapa apabila penganut agama Islam hendak melaksanakan perundangan Syariah ramai cuba mencampuri urusan yang berkaitan dengan agama Islam.

Dimana kebebasan penganut agama Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya mengikut Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan?

Kita mengesa agar mereka terutama non Muslim yang tiada kaitan dengan Rang Undang-Undang (RUU) Persendirian Pindaan Akta 355 jangan cuba mencampuri urusan perundangan agama Islam. Mereka perlu belajar menghormati agama Islam kalau mereka mahu agama mereka juga dihormati.

PAS Sarawak menyokong Rang Undang-Undang (RUU) Persendirian Pindaan Akta 355 yang dibawa oleh Presiden PAS kerana ianya hanya berkaitan dengan urusan agama Islam dan tiada kaitan dengan penganut agama lain.

Wakil Rakyat sepatutnya bersikap professional dan jangan terlalu emosi dengan RUU ini sebab ianya boleh dibincang dalam sidang Parlimen akan datang.

Berilah peluang untuk RUU ini dibahas di sidang parlimen dan sekiranya bercanggah dengan perlembagaan ianya boleh diperbetulkan tidak perlu dijadikan isu politik untuk meraih sokongan kerana rakyat Malaysia mahu kehidupan yang aman dan damai tanpa sebarang provokasi perkauman yang melampau.

Malaysia akan aman dan damai apabila rakyatnya dapat menghormati dan tidak mencampuri urusan agama dan adat resam berbagai kaum di negara ini.

Jofri Jaraiee
Pesuruhjaya PAS Sarawak
Yang Dipertua (YDP) PAS Kawasan Miri.


English Version

Sarawak PAS support Private Bill, Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) (Amendment)

Article 11 of the Constitution in the chapter of freedom of religion in which every person has the right to profess and practice his religion and, subject to Clause (4), to propagate. Clause (4) State law and in respect of the Federal Territories of Kuala Lumpur, Labuan and Putrajaya, the federal law may control or restrict the propagation of any religious doctrine or belief among persons professing the religion of Islam.

Clearly in the Constitution all religions are free to practice their teachings and likewise with Islam they also have the right to implement Sharia law in the country without any restrictions as long as it does not violate the Constitution.

Why there are some people who tried to block and oppose the amendment of the Act 355 brought by PAS president Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang whereas it is for Muslims only?

The purpose of the amendments of the Act 355 is to strengthen the existing Syariah law system in line with current developments and rooted firmly to the sources of Islamic law which is recognized in Islam.

Where is the freedom of adherents of Islam to carry out God's command if there are parties who are trying to hinder the aspiration and desire of Muslims to practice it?

Should other religions other than Islam do not try to interfere with the religion of Islam and of course they also do not like it when the Muslims meddle in the affairs of their religion. They also have to respect and not interfere in religious matters related to Islam. What is their right to prevent the Muslims from practicing their own religion?

Where is the freedom adherent of Islam to practice their religion in accordance with Article 11 of the Constitution?

We urge those, especially non-Muslims who have nothing to do with Private Bill, Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) (Amendment) Act 355; do not attempt to interfere in the affairs of Islamic religious law. They need to learn to respect the Islamic religion if they want their religion to be respected.

Sarawak PAS supports the Private Bill, Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) (Amendment) Act 355 brought by PAS president because it is related to the Islamic religion and has nothing to do with other religions.

MPs should be professional and do not get too emotional with this bill because it could be discussed in the next parliamentary session.

Give a chance to this bill to be discussed in parliament sitting and if it contravened the constitution it can be corrected should not be made a political issue to gain support because Malaysians want a peaceful life without any provocation of racism.

Malaysia will be safe and peaceful if its citizens can respect and non-interference in religion and customs of various ethnic groups in the country.

Yours faithfully
Jofri Jaraiee
Sarawak PAS Commissioner cum Miri PAS Chief

Landskap Siasah

0 ulasan
sumber :-

Landskap Siasah


JABATAN AMAL SUNGAI PETANI KERAH TENAGA BAIKI RUMAH MANGSA RIBUT

Posted: 28 May 2016 05:42 PM PDT

JABATAN AMAL SUNGAI PETANI KERAH TENAGA BAIKI RUMAH MANGSA RIBUT

Oleh : Muhammad Nuruddin Bashah

SUNGAI PETANI- 29 Mei 2016

Berikutan hujan lebat dan ribut yang melanda kawasan Sungai Petani minggu lalu, sekitar 6 rumah di Simpor mengalami kerosakan bumbung dan siling.

Kelmarin sebuah rumah milik En Fitri Ahmad (35 tahun) di Simpor berjaya dibaiki bumbungnya selepas projek bermula sejak jam 8 pagi sehingga 4 petang.

Jabatan Amal Sungai Petani yang diketuai oleh saudara Khairul Nizal Bin Othman  telah mengerahkan ahli-ahli untuk menyumbang tenaga membaiki selain terus mencari dana untuk menyelesaikan beberapa rumah lagi. Selain Khairul, operasi mendapatkan dana diterajui oleh Muhammad Izwan Ismail." Berdasarkan makluman yang kami terima sekitar 6 buah rumah terjejas dan kami baru memulakan projek membaiki bumbung untuk rumah pertama. Selain itu serentak dengan projek kelmarin beberapa ahli diminta untuk membersih jalan, memotong dahan pokok yang tumbang: jelas Izwan Ismail selaku penasihat Jabatan Amal Sungai Petani.

Menurut Izwan juga dimaklumlakn sekitar 130  kes ribut telah dibuat laporan polis di Balai Polis Kota Kuala Muda, namun 6 kes yang akan diberi penumpuan awal oleh Jabatan amal memandnagkan kekangan dana dan tenaga sukarela.

" Jabatan Amal adalah badan sukarela amal dan kami akan sedaya upaya membantu masyarakat selain bantuan-bantuan NGO atau kerajaan yang lain demi meringankan beban rakyat", jelas  Khairul Nizal pula semasa ditemubual media kelmarin.

Sebarang dana untuk bantuan diminta hubungi Muhammad Izwan Ismail di talian :


017-5714916


Rabu, 18 Mei 2016

PAS Kawasan Miri

0 ulasan
sumber :-

PAS Kawasan Miri


Rumah Usang Di Lereng Bukit Perlu Bantuan

Posted: 18 May 2016 06:08 PM PDT

Nasib Ibu tunggal tinggal di rumah usang

MIRI – Masalah penduduk yang tinggal di lereng bukit yang kurang diberi perhatian oleh pihak kerajaan perlu ditangani segera. Ramai diantara mereka sudah berpuluh tahun tinggal disitu tetapi ada yang masih belum diberi hak milik tanah oleh pihak pemerintah dan mereka sukar untuk mendapatkan bantuan untuk membina rumah yang lebih selesa dan selamat untuk tempat tinggal.

Sebuah rumah usang yang terletak di pinggir lereng bukit memerlukan bantuan dari pihak kerajaan tetapi tiada sebarang tindakan diambil oleh pihak berkenaan sehingga berita ini sampai ke pengetahuan PAS Miri.

Puan Rosia Usop seorang ibu tunggal tinggal bersama dengan 2 orang anak lelakinya Azman dan Ariz. Ayah mereka sudah lama meninggal dunia lebih kurang 5 tahun yang lalu. Mereka sudah tinggal dirumah peninggalan arwah ayah mereka lebih dari 15 tahun. Mereka pernah memohon bantuan dari badan kebajikan untuk membina rumah baru tetapi tiada sebarang tindakan diambil memandangkan mereka hanya menumpang di tanah peninggalan arwah datuk mereka.

Keadaan rumah mereka sebelum ini amat teruk dimana lantai rumah sudah reput, atap bocor dan beranda di luar rumah pun hampir reput.  Pernah suatu ketika mereka terjatuh dari tangga akibat tangga licin.

Mereka mengadu masalah ini kepada pihak PAS kerana harapan mereka untuk mendapatkan bantuan dari pihak kerajaan terlalu sukar dan penuh dengan birokrasi. Mereka masih memerlukan bantuan untuk membina sebuah rumah baru yang selesa dan selamat untuk tempat tinggal.

PAS Miri dengan insiatif bersama NGO Khidmat Malaysia telah menyumbang sedikit bantuan membaiki lantai, a
tap yang bocor serta membuat tangga beranda baru untuk rumah beliau.

Walaupun PAS gagal memenangi sebarang kerusi DUN semasa pilihan raya yang lalu ini bukan bermakna PAS berhenti memberi bantuan khidmat masyarakat kepada mereka yang memerlukan. Dengan sumbangan yang tidak seberapa ini, PAS tetap memberi bantuan semaksima mungkin kepada mereka yang memerlukan bantuan. PAS akan sentiasa turun padang bersama dengan masyarakat setempat demi untuk memberi khidmat kepada mereka yang memerlukan bantuan kebajikan.

Kita mengesa kepada pihak kerajaan dan wakil rakyat yang sudah terpilih rajin-rajinlah turun padang dan berjumpa dengan rakyat seperti mana mereka sibuk masa berkempen bertemu rakyat semasa pilihan raya tempoh hari. Mereka ada peruntukan dan elaun sebagai wakil rakyat maka sewajarnya mereka datang membantu rakyat yang memerlukan khidmat mereka sebagai wakil rakyat. Janji mereka semasa kempen
seharusnya ditepati dan jangan setelah dipilih adalah sukar untuk dilihat selepas memenangi pilihan raya.

Kita juga mengesa pihak kerajaan dan pihak yang berkaitan boleh membantu keluarga Puan Rosia membina semula rumah mereka agar mereka dapat hidup aman dan selesa kerana rumah mereka sekarang perlu dibina semula ditempat yang lebih selamat.

Seharusnya pihak kerajaan yang telah diberi mandat oleh rakyat dapat melaksanakan tugas dengan adil tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Kerjasama dengan pihak yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah ini amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak 

English version

The fate of a single mother living in dilapidated houses


MIRI – The problem of people living in hillside are less given attention by the government need to be addressed immediately. Many of them have lived there for decades but some still have not given ownership of the land by the government and they are difficult to get help to build a more comfortable home and safe place to stay.

A dilapidated house on the outskirts of hillsides needs help from the government but no action was taken by the parties concerned until this news comes to the Miri PAS.

Mrs. Rosia Usop a single mother living with 2 sons Azman and Ariz. Their father had long passed away   about 5 years ago. They're living at legacy house left by their father more than 15 years. They have ask for help from charities to build new homes but no action was taken since they just squat on the legacy land left by their grandfather.

Their home situation before this extremely severe where the floor of the house is rotting, leaky roof and a veranda outside the house was almost rotten. At one time they fell down the stairs due to slippery stairs.

They complained this issue to the PAS because they hope to get help from the government is too difficult and fraught with bureaucracy. They still need help to build a new comfortable home and safe place to stay.

PAS Miri with initiatives of Malaysia Service NGO have contributed a little help repair the floor, the roof leaked and make a new stepladder of the verandah for her house.

Although PAS failed to win any seats during the last election It does not mean PAS stop giving aid community services to those in need. With this modest sum, PAS continues to provide assistance to the extent possible to those who need help. PAS will be always on the ground with local communities in order to serve those who need welfare assistance.

We urge the government and elected representatives who have been elected diligently to the ground and meet with the people as they are busy campaigning time to meet the people during the election period. They have provisions and allowances as elected representatives then they should come and help the people who need their services as elected representatives. Their promises during the campaign should be fulfilled, do not after being elected is hard to be seen after winning the election.

We also urge the government and the relevant parties can help Mrs. Rosia families to rebuild their homes so that they can live safely and comfortably as their home now have to be rebuilt at a safer place.

It should the government which was given the mandate by the people perform their duties fairly regardless of race, religion and political affiliation. Cooperation with relevant parties to resolve this issue is greatly appreciated.

Jumaat, 13 Mei 2016

PAS Kawasan Miri

0 ulasan
sumber :-

PAS Kawasan Miri


Kerana Pilih Pembangkang Jalan Pun Tidak Siap

Posted: 13 May 2016 05:56 PM PDT

Jalan kampung tidak dibina sepenuhnya kerana ideologi politik yang berbeza

MIRI – 'Tim Adenan' telah berjaya dengan cemerlang pada Pilihan Raya Umum Sarawak yang lalu dan Tan Sri Datuk Patinggi Haji Adenan Satem berjanji akan menjadi Ketua Menteri untuk semua rakyat Sarawak tanpa mengira bangsa dan agama.

Beliau juga berjanji akan memberi tumpuan kemudahan asas kepada penduduk luar bandar seperti membina jalanraya, elektrik dan bekalan air bersih. Antara kemudahan asas yang masih jadi isu penduduk luar bandar adalah jalan raya.

Walaupun ada peruntukan untuk membina jalan raya di kampung-kampung telah dilaksanakan tetapi masih lagi terdapat jalan kampung yang separuh siap atau tidak diberikan kepada penduduk kampung yang berlainan ideologi politik.

Sebagai sebuah parti yang telah diberi amanah dan mandat oleh rakyat sepatutnya masalah ini tidak berlaku kerana semua rakyat berhak diberi kemudahan asas walaupun mereka tidak menyokong parti tertentu semasa  pilihan raya yang lalu. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi berperlembagaan dimana rakyat berhak memilih parti atau sesiapa saja sebagai sebuah kerajaan seharusnya tidak berlaku penindasan keatas rakyat yang berlainan ideologi politik.

Encik Ayup Kabul salah seorang penduduk kampung di Satap di DUN Lambir mengadu kepada pihak PAS yang  jalan ke rumahnya tidak dibina sedangkan jalan ke rumah jirannya siap diturap hingga ke halaman rumah mereka.

Apabila beliau bertanya kepada kontraktor yang membina jalan itu, katanya mereka menerima arahan dari ketua kampung  agar jalan ke rumahnya tidak boleh dibina sampai halaman rumah beliau sebab beliau menyokong pihak pembangkang.

Beliau juga berjumpa dengan ketua kampung untuk mendapatkan penjelasan tetapi jawaban yang diterima adalah atas arahan pihak tertentu. Beliau amat kecewa dengan sikap yang tidak demokratik yang diamalkan oleh pihak pemerintah yang diketuai oleh BN (Barisan Nasional) kerana tidak dapat berlaku adil kepada rakyat sendiri walaupun berlainan ideologi politik.

Sekarang kita ingin bertanya kepada Ketua Menteri Sarawak yang baru dilantik mengapa perkara ini harus terjadi kepada rakyat Sarawak? Dia telah diberi peluang sepenggal lagi kuasa untuk memerintah Sarawak tetapi mengapa orang bawahannya tidak melaksanakan tugas dengan adil dan amanah kepada rakyat? Belum sampai sepenggal sudah menunjukkan ketidakadilan dalam pemerintahan.

Mengapa rakyat Sarawak sendiri dianiaya disebabkan beliau menyokong pembangkang? Adakah menjadi satu kesalahan untuk rakyat untuk memilih parti pilihan mereka selain daripada BN? Jika ia menjadi satu kesalahan, mengapa perlu diadakan pilihan raya? Dimanakah hak anak jati Sarawak untuk memilih kerajaan baru dalam pilihan raya umum lalu kalau rakyat sendiri pun tidak diberi kemudahan asas sedangkan apabila kerajaan mengutip cukai tidak pula ada pengecualian terhadap penyokong atau pembangkang?

Kita mengesa Tan Sri Datuk Adenan Satem sebagai Ketua Menteri Sarawak boleh mengambil tindakan dan menegur sikap wakil rakyat yang baru dipilih dan ketua kaum yang tidak berlaku adil terhadap rakyat yang tinggal dalam kawasan mereka sendiri. Kerajaan baru Adenan Satem perlu berlaku adil kepada semua rakyat Sarawak walaupun mereka tidak memilih parti BN tetapi hak mereka sebagai rakyat perlu dihormati.

Kita juga mengesa pihak kementerian yang berkaitan menyiasat perkara ini mengapa berlaku ketidakadilan dalam memberi peruntukan dan kemudahan asas kepada rakyat. Kerjasama dengan pihak yang berkaitan amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version

Village roads are not built entirely due to different political ideologies

MIRI – 'Adenan Team' has been brilliantly successful at the last Sarawak General Election and Pehin Sri Haji Adenan bin Satem promises to be the Chief Minister of Sarawak to all people regardless of race and religion.

He also promised to focus on basic facilities in the rural areas such as building the road, electricity and clean water supply. Among the amenities are still the issues of the rural population is the road.

Although there are provisions to build roads in the villages has been carried out but there is still a village road that partially completed or not provided to the residents of different political ideologies.

As a party who have been entrusted and the mandate by the people this problem should not happen because all the people have the right given basic facilities even if they do not support a particular party during the last election. As a country that practices constitutional democracy where the people have the right to choose the party or anyone else as a government should not happen oppression on the people of different political ideologies.

Mr. Ayup Kabul one of the villagers in Satap under Lambir constituency complained to the PAS a road to his house is not built whereas the road to a neighbor's house is paved till to their courtyard.

When he asked the contractor who built the road said they received instructions from village Headman that the road to his house cannot be built up to his home courtyard because he supported the opposition.

He also met with village Headman for clarification but responses received is the direction of a particular party.  He was very disappointed with the undemocratic attitude practiced by the government led by BN (Barisan Nasional) for not being able to do justice to its own people despite different political ideology.

Now we want to ask the newly appointed Chief Minister of Sarawak why this should happen to the people of Sarawak? He was given the opportunity to another term in power to rule Sarawak but why his subordinates did not carry out their duties fairly and trust to the people? Not less than a term already shows injustice in government.

Why Sarawakians themselves are persecuted due to he supported the opposition? Is it a crime for the people to choose the party of their choice other than BN? If it is an offense, why should be held the elections? Where are the rights of Sarawak natives to elect a new government in the last general election when its own people were denied basic amenities while when the government collects neither taxes nor are there an exception to the supporters or the opposition?

We urge Tan Sri Datuk Adenan Satem as Sarawak Chief Minister can take action and reprove the attitude of the newly elected representatives and community leaders who do not do justice to the people who live in their own areas. Adenan Satem new government must be fair to all Sarawakians even if they did not vote the BN but their rights as the people should be respected.

We also urge the relevant ministries to investigate this matter why occur injustice in the provision and basic facilities to the people. Cooperation with relevant parties is highly appreciated.

Rabu, 4 Mei 2016

PAS Kawasan Miri

0 ulasan
sumber :-

PAS Kawasan Miri


Masalah Rakyat Yang Sukar Mendapat Bantuan

Posted: 04 May 2016 03:27 PM PDT

Pesara kerajaan sukar mendapat bantuan kewangan


MIRI – Rumah seorang pesara kerajaan yang sudah lebih dua tahun terbiar kerana tidak dapat dibaik pulih akibat masalah kewangan.

Puan Siti Hawa seorang pesara kerajaan yang pernah berkhidmat di Jabatan Kesihatan Miri amat memerlukan bantuan membaik pulih rumahnya yang rosak akibat terbakar dua tahun yang lalu.

Beliau menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman kewangan dari bank dan institusi kewangan untuk membaik pulih rumahnya yang rosak akibat terbakar.

Suami beliau juga sakit dan beliau hanya mengharapkan anak-anaknya untuk membantu tetapi mereka juga mempunyai tanggungan sendiri. Kini mereka terpaksa tinggal bersama dengan anak-anak mereka dan mereka amat mengharap agar rumah mereka dapat dibina semula.

Anak-anak beliau juga berusaha untuk membantu ibu bapa mereka tetapi mereka juga tidak mampu untuk membuat pinjaman disebabkan mereka juga mempunyai tanggungan keluarga sendiri.

Disebabkan umur pesara ini melebihi 60 tahun memang sukar untuk pihak bank atau institusi kewangan meluluskan pinjaman.

Mereka sekeluarga sudah berusaha semaksima mungkin untuk mendapatkan bantuan tetapi usaha mereka gagal kerana tiada siapa yang sanggup untuk memberi pinjaman kepada mereka.

Mereka mengadu masalah ini kepada pihak PAS agar masalah pesara kerajaan yang sukar untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan ini perlu diberi perhatian oleh pihak pemerintah.

Kita mengesa agar pihak kerajaan dapat memberi perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh pesara kerajaan ini kerana mereka juga adalah sebahagian dari bekas kakitangan kerajaan yang sudah menyumbang dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat.

Pihak kerajaan sepatutnya dapat menyalurkan bantuan kewangan kepada bekas kakitangan mereka yang sudah bersara dengan memberi skim pinjaman yang berpatutan agar mereka tidak menghadapi masalah kewangan ketika menghadapi musibah.

Kita juga khuatir sekiranya mereka ini terdesak dengan membuat pinjaman dari 'Ah long' yang sudah tentu akan lebih menyusahkan lagi kehidupan mereka sekeluarga sekiranya mereka gagal membayar balik pinjaman itu nanti.

Kita sarankan kepada pihak pemerintah agar mereka yang sudah bersara dari jabatan kerajaan terutama kakitangan awam yang berpendapatan kecil dapat diberi bantuan sewajarnya terutama yang berhubung dengan masalah kewangan yang mereka hadapi setelah mereka tiada lagi punca pendapatan selain bergantung dengan wang pencen mereka.

Mereka ini amat mengharapkan bantuan untuk mendapat pinjaman atau sumbangan dari mereka yang dermawan agar rumah mereka yang sudah lama terbiar itu dapat dibina semula.  Kerjasama dengan pihak yang berkenaan untuk mengatasi masalah rakyat amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version

Pensioners difficult to get financial assistance

MIRI – The home of a government pensioner who has been more than two years idle because it cannot be repaired due to financial problems.

Mrs. Siti Hawa a government pensioner who has served in the Department of Health Miri urgently need help repairing her house which was damaged by fire two years ago.

She was difficult to get assistance or loans from banks and financial institutions to refurbish her house which were damaged by fire.

Her husband is also sick and she only hopes her children to help, but they also have personal liability. Now they had to live together with their children and they are expecting that their house can be rebuilt.

Her children are also trying to help their parents, but they also cannot afford to make loans because they also have their own family dependents.

Due to the age of the pensioners over 60 years is indeed difficult for the bank or financial institution to approve the loan.

The family had tried maximum possible to get assistance but their efforts failed because no one is willing to lend to them.

They complained this issue to the PAS so that the problem government pensioners which are difficult to obtain a loan or assistance should be given attention by the government.

We urge the government to pay attention to the problems faced by government pensioners because they also are part of the former government employees who have contributed in providing services to the public.

We also concerned that if they are desperate to make a loan of 'loan sharks' who of course will be more difficult the lives of their families if they fail to repay the loan later.

We suggest to the government that those who have retired from government departments, especially the civil servants who have low income can be provided with assistance, especially in relation to the financial problems they face after they no longer deriving income other than depend on their pensions.

They are expecting any help to get a loan or contribution from those generous so that their homes who had long abandoned it can be rebuilt. Cooperation with the parties concerned to resolve the people's problems is greatly appreciated.

Isnin, 2 Mei 2016

PAS Kawasan Miri

0 ulasan
sumber :-

PAS Kawasan Miri


Usahawan Kecil Bumiputera Terpinggir

Posted: 02 May 2016 02:24 AM PDT

Usahawan kecil sukar mendapat bantuan dari kerajaan

MIRI – Seorang usahawan kecil memohon bantuan dari pihak kerajaan agar dapat membina premis perniagaan untuk memudahkan beliau menjual hasil perniagaannya.

Kesukaran untuk memohon premis untuk bengkel memproses makanan ringan dan kuih tradisional telah menyebabkan Pn Hadiah Binti Hj. Ghani seorang ahli Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) mengadu masalah ini kepada pihak PAS.

Menurut beliau, sudah tujuh tahun beliau menanti permohonan beliau agar diluluskan tetapi sehingga kini tiada sebarang tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan.

Sudah banyak kali beliau memohon agar pihak yang berkenaan memberi perhatian dengan masalah yang beliau hadapi tetapi semua itu tidak diberi perhatian samaada oleh parti beliau dan juga agensi yang berkaitan.

Beliau yang banyak bergantung dengan hasil jualan kecil-kecilan mengadu masalah ini kepada pihak PAS agar dapat menyuara masalahnya kepada pihak yang berkenaan untuk diberi perhatian.

Beliau amat mengharap dengan adanya bengkel memproses makanan ringan dan kuih tradisional itu nanti dapat meningkat pendapatan keluarga beliau dan ini secara tidak langsung dapat menjana ekonomi para usahawan kecil seperti beliau.

Kita mengesa pihak Agensi Pelaksana program dapat menyelesaikan masalah Pn Hadiah Hj. Ghani dengan segera dan meluluskan pemohonan beliau yang sudah sekian lama tertangguh.

Pihak kerajaan sepatutnya dapat memberi bantuan ini dengan sewajarnya kepada pihak yang amat memerlukan bantuan. PAS tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik sedia membantu  menyuarakan masalah rakyat kepada agensi yang berkaitan agar masalah mereka diberi perhatian dengan sewajarnya.

Kerjasama dengan pihak agensi kerajaan yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan seperti yang dipohon dapat diproses dengan segera amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version

Small entrepreneurs had difficulty getting assistance from the government

MIRI – A small entrepreneurs apply for aid from the government in order to build business premises to help her and market its business.

Difficulties to apply for the workshop premises processed snacks and traditional cakes have caused Mrs Hadiah Binti Hj. Ghani, a member of Parti Bumiputera Bersatu (PBB) complained this problem to the PAS.

According to her, already seven years she waited her application to be approved, but so far no action has been taken by the parties concerned.

Had many times she applied to the relevant authorities to pay attention with the problem she faced but they did not pay attention either by her party as well as relevant agencies.

She is heavily dependent on small-scale sales revenue had complained this issue to the PAS to be able to voice the problem to the relevant authorities for consideration.

She is hoping the existence of workshop processing a light snack and traditional cakes that later can increase her household income and indirectly to generate income for small entrepreneurs like her.

We urge the Implementing Agency program that can solve the problem of Mrs Hadiah Hj. Ghani immediately and approve her application that has long been overdue.

The government should be able to help with due regard to whom urgently need help. PAS regardless of race, religion and political affiliation willing to help articulate the people's problems to the relevant agencies so that their problems to be addressed accordingly.

In collaboration with the relevant government agencies to deliver assistance as requested it can be processed immediately is highly appreciated.
Landskap Siasah

0 ulasan
sumber :-

Landskap Siasah


PASTI SUNGAI PETANI KONTIJEN SUKAN PASTI TERBAIK KEDAH

Posted: 01 May 2016 06:53 PM PDT

PASTI SUNGAI PETANI KONTIJEN SUKAN PASTI TERBAIK KEDAH

SUNGAI PETANI- 2 MEI 16


Kontinjen PASTI Sungai Petani telah dinobat sebagai Kontinjen terbaik seluruh negeri Kedah dalam Temasya Sukan PASTI Negeri Kedah pada 30 April yang lalu.

Kedua dua pasukan utama Sungai Petani iaitu pasukan bolasepak dan bola jaring memasing-masing menajdi johan bagi peringkat negeri.

Ustaz Haikal Mutallib selaku Pegarah PAS Kewasan Sungai Petani mewakili tuan rumah mengucapkan terima masih kepada pihak Jabatan PASTI Kedah yang sudi memilih Sungai petani sebagai tuan rumah.

"Tuah penganjuran di tempat sendiri, mungkin ini rezeki Allah untuk anak-anak PASTI bawah seliaan PAS Sungai Petani", ulas Haikal semasa diminta memberi komen rentetan kemenangan besar PASTI Sungai Petani.

Temasya Sukan PASTI Peringkat Kedah tahun ini dirasmikan oleh Cikgu Rosli Bin Suhaime Setiausaha PASTI Pusat.

Rabu, 27 April 2016

PAS Kawasan Miri

0 ulasan
sumber :-

PAS Kawasan Miri


Pesakit Kanser Sukar Mendapatkan Bantuan Akibat Kos Perubatan Tinggi

Posted: 27 Apr 2016 09:37 AM PDT

Pesakit menghidap kanser rahim tahap dua mohon bantuan segera

MIRI – Seorang pesakit kanser rahim tahap kedua yang tinggal di Pujut Adong 1A Miri memohon bantuan untuk kos perubatan beliau ke Kuching. Puan Nancy Bili yang berumur hampir 53 tahun telah dikesan mengalami kanser ini beberapa bulan yang lalu. Menurut anaknya, ibunya mengalami masalah ini ketika balik dari bekerja membantu suaminya memotong rumput.

Mereka menghantar Pn Nancy ke hospital umum Miri untuk pemeriksaan lanjut dan selepas membuat pemeriksaan imbasan ultrabunyi, doktor mendapati terdapat perubahan pada bahagian dinding rahim yang menyebabkan dia terpaksa menjalani pemeriksaan biopsy.

Sejak dari itulah dia tidak dapat membantu suaminya bekerja sebagai pemotong rumput. Suaminya hanya mengharap agar pihak berkuasa dapat membantu isterinya saja kerana dia tidak mampu menanggung kos untuk perubatan di Kuching.

Mereka pernah memohon bantuan E-Kasih tetapi tiada sebarang jawaban hingga kini. Mereka sekeluarga juga menyewa rumah tepi sungai Adong dan mereka amat mengharap ada pihak yang sudi membantu
meringankan bebanan yang mereka tanggung.

Mereka mengadu masalah ini kepada pihak PAS ketika melakukan lawatan ke Kampung Pujut Adong baru-baru ini. PAS berusaha untuk membantu mereka sekadar kemampuan yang ada. Sepatutnya pihak berkuasa dan badan kebajikan serta Baitulmal boleh membantu mereka dengan memberi bantuan bulanan atau membayar kos perubatan dia sehingga sembuh.

Kita mengesa pihak berkuasa dapat segera memberi bantuan kepada keluarga Pn Nancy ini memandangkan mereka adalah dari golongan yang kurang berkemampuan untuk menganggung kos perubatan yang terlalu tinggi untuk golongan berpendapatan tidak tetap.

Keluarga Pn Nancy amat mengharap pihak berkuasa dan badan kebajikan dapat membantu mereka menanggung kos perubatannya hingga sembuh. Kita mendoakan agar penyakit yang dialami oleh Pn Nancy akan diubati dengan segera.

Hospital umum Miri juga tidak mempunyai kelengkapan yang terbaik untuk menangani masalah kanser. Kebanyakan pesakit kanser terpaksa diterbangkan ke Kuching dengan menunggu giliran untuk diperiksa.

Masalah ini sudah lama diadukan kepada pihak berkuasa tetapi tiada tanda masalah ini akan dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Kos perubatan yang tinggi juga menyebabkan rakyat miskin terus menderita kerana tidak mampu untuk membayarkannya.

Kita mengesa sekali lagi agar pihak berkuasa perlu melihat masalah pesakit kanser ini dengan serius agar masalah yang mereka hadapi dapat ditangani sebaik mungkin. Kerjasama dengan pihak berkuasa untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat amat dihargai.

Jofri Jaraiee
PAS Miri, Sarawak

English version

Patients with cervical cancer stage two seek immediate help

MIRI – A second stage cervical cancer patients living in Pujut Adong 1A Miri apply for assistance for her medical costs to Kuching. Mrs. Nancy Bili, aged almost 53, was diagnosed with cancer a few months ago. According to her daughter, her mother experienced this problem when returning from assisted her husband mowing the lawn.

They sent Mrs. Nancy to Miri general hospital for further examination and after making an ultrasound scan examination, doctors found a change in the lining of the uterus that cause she had to undergo a biopsy.

Since then she could not help her husband works as a lawn mower. Her husband only hopes that the authorities can help his wife only because he was not able to bear the cost of the medicine in Kuching.

They had applied for E-Kasih assistance but there was no answer until now. The family also rented a house by the river Adong and they are hoping that there are those who are willing to help reduce the burden of their dependents.

They complained this issue to the PAS during a visit to Kampung Pujut Adong recently. PAS is trying to help them merely existing capabilities. Supposed the authorities and charities as well as the Baitulmal can help them by giving monthly assistance or pay their medical costs until healed.

We urge the authorities to immediately provide assistance to the family of Mrs. Nancy since they are among those who cannot afford to bear the medical costs that are too high for those without fixed income.

Mrs. Nancy family was hoping the authorities and charities to help them bear the cost of her medical until heal. We pray that the illness suffered by Mrs. Nancy will be cured immediately.

Miri General Hospital also does not have the best equipment to deal with cancer. Most of the cancer patients had to be flown to Kuching to wait their turn to be examined.

This problem has long been complained to the authorities but no sign of this problem will be resolved in the near future. High medical costs also causes of the poor continue to suffer from not being able to pay it.

We urge once again that the authorities should look at the problems of cancer patients with serious so that their problems can be addressed as soon as possible. Cooperation with the authorities to provide the best service to the people is very much appreciated.


older post

Pimpinan

Sayap Parti

Kawasan